• PDF
 • Drukuj

Finał kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

 • Piątek, 02.10.2015 r.
Gmina Wałcz w miesiącu sierpniu 2015 roku została uhonorowana medalem Zachowaj Trzeźwy Umysł za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowania działań w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

Lucyna Niespodziana otrzymała Certyfikat poświadczający członkostwo w Kapitule „Trzeźwego Umysłu” 2015-2016 prestiżowym projekcie skupiającym najaktywniejszych koordynatorów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski (jedna osoba z województwa)

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska akcja zajmująca się problemem profilaktyki uzależnień, organizowana jest przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.

Kampania kierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów a także ich rodziców, nauczycieli, kierowców i sprzedawców alkoholu. Kampania promuje trzeźwość, sport i zdrowie,informując o negatywnych skutkach sięgania po alkohol i używki oraz zachęca do asertywnych postaw.


Każdego roku do Naszej Gminy trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw. Pomoce profilaktyczne dla szkół są z roku na rok coraz lepiej wykorzystywane.

Uczestnicy kampanii mają również możliwość uczestnictwa w konkursach, festynach,turniejach sportowych, imprezach rekreacyjnych. Jest to organizowane wszystko po to, aby w atrakcyjny i skuteczny sposób przekonywać młodych, by zachowali trzeźwość i rozsądek.

 • PDF
 • Drukuj

Dotacje na prace konserwatorskie

 • Czwartek, 17.09.2015 r.
Wójt Gminy Wałcz  Uprzejmie informuje, że do 30 września 2015 r. należy złożyć wnioskio udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Wałcz, na rok 2016

Więcej: Dotacje na prace konserwatorskie

 • PDF
 • Drukuj

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • Poniedziałek, 31.08.2015 r.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Więcej: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • PDF
 • Drukuj
 • Czwartek, 27.08.2015 r.

biegrodzinny

 • PDF
 • Drukuj

Czym są "dopalacze" , gdzie szukać wsparcia i pomocy.

 • Czwartek, 20.08.2015 r.
stopdopalW ciągu ostatniego roku w prasie i TV pojawiało się wiele doniesień na temat tzw. „dopalaczy”. Czy jednak naprawdę wiadomo, co to są dopalacze ?

Strona 1 z 34