• PDF

Pomoc dla poszkodowanych.

  • Poniedziałek, 13.05.2013 r.

Gmina Wałcz w imieniu pogorzelców państwa Marciniak i Pajurek z Gostomi wystąpiła z prośbą  do Caritas Parafii Św. Antoniego Wałczu o wyrażenie zgody na wykorzystanie rachunku bankowego „Caritas” do wpłat darowizn od ludności i firm na rzecz poszkodowanych.

Wpłaty dokonywać można na rachunek opatrzony dopiskiem „Pogorzelcy Gostomia”.

PKO BP o/Wałcz 30 1020 2847 0000 1102  0007 2710 „Pogorzelcy Gostomia”.