• PDF

Kierowco zwolnij przed szkołą !

  • Środa, 26.11.2014 r.

zwolnij

Dnia 21 listopada 2014r. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej  Policji w Wałczu, przedstawiciele Straży Gminnej w Wałczu wzięli udział w akcji uczniów ze Szkoły Filialnej w Gostomi pod hasłem "Kierowco zwolnij przed szkołą" oraz "Pijany kierowca - powstrzymaj go".
Akcja odbyła sie przed przejściem dla pieszych przed budynkiem głównym szkoły. Podjęte działania profilaktyczne miały na celu edukację uczestników ruchu drogowego -głownie kierowców oraz promowanie trzeźwości na drogach. Uczniowie wraz z przedstawicielami służb chcieli wspólnie dotrzeć do  jak największej liczby uczestników ruchu drogowego, mając nadzieję, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa na drodze i większą świadomość społeczną.
Podczas akcji dzieci wręczały zatrzymanym kierowcom komplet materiałów profilaktycznych oraz zadawały proste pytania z prawa o ruchu drogowym.
Za prawidłową odpowiedź kierowca otrzymywał  "cukierek" a za błędną  "Kawałek cytryny". Wszystkie odpowiedzi były prawidłowe.