• PDF

Jubileusz 50-lecia.

d1mW dniu 4 listopada 2015 r. Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Sali Narad Urzędu Gminy.

50 rocznica pożycia małżeńskiego Państwa Anny i Tadeusza, mieszkańców miejscowości Rudki była okazją do wspomnień oraz spotkania w gronie czteropokoleniowej rodziny. Dostojnym Jubilatom złożono najserdeczniejsze i najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych dni.