• PDF

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  • Piątek, 21.09.2012 r.

Informujemy, iż konsultacje w zakresie Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok zostaną przeprowadzone w okresie od 24 września 2012r. do 08 października 2012 r. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu  Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi.
Więcej informacji znajduje się w Zarządzeniu Nr 57/2012 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.