• PDF

Utylizacja azbestu z terenu gminy Wałcz

  • Czwartek, 05.02.2015 r.

Wójt Gminy Wałcz informuje, że w 2015 roku po raz kolejny przystępujemy do składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie o udzielenie dotacji do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy Wałcz.

W związku z tym, mieszkańcy zainteresowani utylizacją azbestu proszeni są do składania wniosków w Urzędzie Gminy Wałcz (WNIOSEK DO POBRANIA)

Niezbędnym dokumentem (jako załącznikiem do składanego wniosku)  jest  otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Wałczu pisma
o nie wnoszeniu sprzeciwu do zmiany pokrycia dachowego. W tym celu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa poprawnie wypełniony wniosek „Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę”.

Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. Pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego,
  2. Zdjęcia budynku z dachem pokrytym eternitem.

Kompletne wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Wałczu  w terminie do 10 marca 2015 roku.