• PDF

Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025

  • Piątek, 22.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.
Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu strategii w zakresie jej celów, priorytetów oraz projektów inwestycyjnych i społecznych.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezbędnym, miedzy innymi przy ubieganiu się o środki zewnętrzne (krajowe, Unii Europejskiej i inne).

Ankieta skierowana jest do:

  • mieszkańców gminy,
  • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
  • stowarzyszeń,
  • fundacji oraz organizacji społecznych,
  • osób przebywających na terenie gminy.
Dostępna również w wersji papierowej
w Biurze Obsługi Interesanta (parter)

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane
wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do siedziby

Urzędu Gminy Wałcz do dnia 13 maja 2016 r.

( Biuro Obsługi Interesanta lub pokój nr 20).