• PDF
  • Środa, 07.06.2017 r.
eu_stopka

 

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz

 

Gmina Wałcz opracowuje

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025.


Wójt Gminy zaprasza do konsultacji społecznych, poprzez składanie uwag, opinii i wniosków dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz.

Do konsultacji społecznych przedstawia się:

  1. Diagnozę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz.
  2. Załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Wałcz.

Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w terminie od 9 czerwca 2017r. do 25 czerwca 2017r.

  1. w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wałcz http://gminawalcz.pl
  2. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

78-600 Wałcz (pokój 20, II piętro).

Termin konsultacji społecznych oraz składania uwag, opinii i wniosków wyznacza się

od 9 czerwca 2017r. do 25 czerwca 2017r.


Uwagi, opinie i wnioski wnoszone po terminie nie będą uwzględnione. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Wałcz.

Uwagi, wnioski i opinie należy dostarczać w formie pisemnej bezpośrednio lub drogą korespondencyjną do Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja”.


W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami Gminy Wałcz, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godzinie 1300 w Sali Sesyjnej w Urzędzie Gminy Wałcz.


Podczas spotkania zaprezentowane zostaną proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także szczegóły dotyczące prowadzonych prac. Będzie także możliwość składania uwag, wniosków i opinii w formie pisemnej.

Informację przekazuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej http://gminwalcz.pl, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz http://www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz.

 

DO POBRANIA:

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski