• PDF

Zasiłki szkolne - komunikat

  • Wtorek, 11.08.2009 r.
Od 1 lipca 2009r zbieraniem wniosków i wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Wałczu. Od 1 .09.2009r do 15.09.2009r. Ośrodek przyjmuje kompletne wnioski. Wszelkie informacje dotyczące kompletności wniosków , ich wypłaty można uzyskać w GOPS tel.0672589986.