• PDF

Pozory mylą ,dowód nie

pozorymylaGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu przystąpiła do czwartej edycji kampanii edukacyjnej "Pozory mylą ,dowód nie".
Jej celem jest zmiana zachowań sprzedawców ,co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zwiększanie społecznej dezaprobaty dla tego procederu.
Kampania ma w efekcie przeciwdziałać spożywaniu alkoholu wśród osób,które nie ukończyły 18 roku życia.
Akcja zostanie również rozpropagowana wśród miejscowych sklepów ,którym zostaną przekazane plakaty informacyjne. 

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie www.pozorymyla.pl
lub pod numerem infolinii 0 801 066 366