• PDF

PRAKTYKA W NIEMCZECH

 

Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE) trwa od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015. Praktykantów DRE obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, przez pięć dni roboczych

w tygodniu, mają również zagwarantowane 26 dni urlopu w roku. Celem praktyk jest przygotowanie się do podjęcia pracy zawodowej, zorientowanie w kierunku ewentualnej przyszłej edukacji, zgłębienie zagadnień związanych z ochroną przyrody i poznanie kultury innego kraju. W ramach praktyk prowadzone są seminaria o charakterze edukacyjnym. Praktykanci mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie (zdrowotne i socjalne – opłaca JAO), refundowany koszt udziału w obowiązkowych seminariach oraz otrzymują kieszonkowe w wysokości 345 euro miesięcznie. Praktyki odbywają się w Meklemburgii – Pomorzu Przednim, dotychczasowa współpraca obejmowała m.in. parki krajobrazowe, ogród zoologiczny, ośrodki edukacji ekologicznej.
Warunki, jakie musi spełniać kandydat do udziału w praktykach są następujące:
wiek od 18 do 25 lat,
obywatelstwo polskie,
zameldowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego,
gotowość do pracy w wymiarze 8 godzin na dobę, 40 godz. w 5-dniowym tygodniu pracy,
dobra znajomość języka niemieckiego.
Mile widziane będą osoby działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Osoby zainteresowane udziałem w rocznej praktyce proszone są o złożenie następujących dokumentów:
list motywacyjny (w języku polskim i niemieckim),
życiorys (w języku polskim i niemieckim),
kopię ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie zaświadczenie o kontynuowaniu nauki),
zdjęcie (może być wydrukowane, np. na życiorysie),
adres do korespondencji wraz z numerem telefonu i podaniem poczty elektronicznej,
oświadczenie o stanie zdrowia (przed podjęciem praktyki należy poinformować o ewentualnym uszczerbku na zdrowiu/upośledzeniu, istotnym przy pracy w ramach DRE),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
Eliminacje do udziału w praktykach przebiegać będą w dwóch etapach:
weryfikacja złożonych dokumentów,
rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje dot. praktyk: www.foej-jao.de, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 914303647.
Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE) trwa od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015. Praktykantów DRE obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, przez pięć dni roboczych w tygodniu, mają również zagwarantowane 26 dni urlopu w roku. Celem praktyk jest przygotowanie się do podjęcia pracy zawodowej, zorientowanie w kierunku ewentualnej przyszłej edukacji, zgłębienie zagadnień związanych z ochroną przyrody i poznanie kultury innego kraju. W ramach praktyk prowadzone są seminaria o charakterze edukacyjnym. Praktykanci mają zapewnione zakwaterowanie i ubezpieczenie (zdrowotne i socjalne – opłaca JAO), refundowany koszt udziału w obowiązkowych seminariach oraz otrzymują kieszonkowe w wysokości 345 euro miesięcznie. Praktyki odbywają się w Meklemburgii – Pomorzu Przednim, dotychczasowa współpraca obejmowała m.in. parki krajobrazowe, ogród zoologiczny, ośrodki edukacji ekologicznej.
Warunki, jakie musi spełniać kandydat do udziału w praktykach są następujące:
 • wiek od 18 do 25 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • zameldowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • gotowość do pracy w wymiarze 8 godzin na dobę, 40 godz. w 5-dniowym tygodniu pracy,
 • dobra znajomość języka niemieckiego.
Mile widziane będą osoby działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Osoby zainteresowane udziałem w rocznej praktyce proszone są o złożenie następujących dokumentów:
 • list motywacyjny (w języku polskim i niemieckim),
 • życiorys (w języku polskim i niemieckim),
 • kopię ostatniego świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie zaświadczenie o kontynuowaniu nauki),
 • zdjęcie (może być wydrukowane, np. na życiorysie),
 • adres do korespondencji wraz z numerem telefonu i podaniem poczty elektronicznej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia (przed podjęciem praktyki należy poinformować o ewentualnym uszczerbku na zdrowiu/upośledzeniu, istotnym przy pracy w ramach DRE),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Eliminacje do udziału w praktykach przebiegać będą w dwóch etapach:
 • weryfikacja złożonych dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje dot. praktyk: www.foej-jao.de, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 914303647.


Zgłoszenia, z dopiskiem „Dobrowolny Rok Ekologiczny”, można nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2014 (data stempla pocztowego) na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin.