• PDF

Umocnienia "Wału Pomorskiego"

Przez teren gminy przebiegają umocnienia i liczne żelazobetonowe schrony będące pozostałością po II wojnie światowej. Wybudowane przez Niemców w latach 1934-35. Wał Pomorski stanowił jeden z elementów wschodniego systemu umocnień niemieckich przełamywanych przez l Armię Wojska Polskiego w operacji berlińskiej.
Pas fortyfikacji rozciąga się wzdłuż jezior od Szczecinka przez Kręgi, Dudylany, na zachód do Nadarzyć. Linia umocnień przebiega następnie wzdłuż zachodniego brzegu jezior: Dobre, Zdbiczno, Smolne i Lubiana, dalej przez Wałcz, brzegiem jeziora Raduń, przez Strączno i Strzalin do Tuczna, skąd wiedzie wzdłuż jezior na zachód od Człopy i dalej zachodnim brzegiem Drawy oraz północnym Noteci - do Santoka. Większe skupiska schronów, a także pozostałości rowów strzeleckich i przeciwpancernych położone są koło Nadarzyć, Zdbic, Wałcza i Strzalina. Główne walki o przełamanie Wału Pomorskiego miały miejsce w rejonie Zdbic, Szwecji, Golców i Iławca.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń na terenie Ziemi Wałeckiej powstało szereg muzeów (m.in. w Wałczu), izb pamięci zawierających eksponaty związane z walkami o przełamanie Wału Pomorskiego. Izby takie znajdują się m.in. w Szwecji, Zdbicach, Jastrowiu, Podgajach, Sypniewie. W rejonie Zdbic w 1983 r. utworzono centralny Rejon Pamięci Walk I Armii WP o przełamanie Wału Pomorskiego. W utworzonym tam skansenie bojowym (obecnie zlikwidowanym) zrekonstruowano część umocnień i linii obronnych oraz przygotowano ekspozycję broni i sprzętu wojskowego używanego przez I Armię WP.
Na terenie gmin zlokalizowanych jest także szereg granitowych głazów - pomników z tablicami wyznaczającymi szlak bojowy l Armii WP, tam gdzie rozegrały się najcięższe walki: w Jastrowiu, Zdbicach, Nadarzycach, Mirosławcu. W Wałczu znajduje się cmentarz żołnierzy l Armii WP i żołnierzy radzieckich. Cały rejon kwalifikuje się do pełnienia funkcji turystyki sentymentalnej i poznawczej.