• PDF

Możliwość dofinansowania

liderInformujemy o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lider Wałecki wniosków o przyznanie pomocy finansowej, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań  "Odnowa i rozwój wsi", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "małe projekty" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Szczegóły w ogłoszeniach: