• PDF

Spotkanie dot. możliwości pozyskania środków UE

Zapraszamy przedstawicieli firm, przedsiębiorstw do udziału w spotkaniu skierowanym do podmiotów gospodarczych z terenu powiatu wałeckiego na spotkanie branżowe, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 r. (czwartek)
o godz.12.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu bud. nr 7 (aula).
PWSZPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zaprasza przedstawicieli firm, przedsiębiorstw do udziału w spotkaniu skierowanym do podmiotów gospodarczych z terenu powiatu wałeckiego na spotkanie branżowe, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 r. (czwartek) o godz.12.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu bud. nr 7 (aula). Podczas spotkania zostaną omówione możliwości finansowania Państwa przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu wraz ze wszystkimi samorządami powiatu wałeckiego przygotowuje dokument strategiczny związany z nową perspektywą finansową UE i możliwością finansowania przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-20 pn. „Kontrakt Samorządowy”.
Kontrakt  Samorządowy  ma  być  negocjacyjnym  narzędziem  dla  planowania  i  realizacji zintegrowanych  przedsięwzięć  istotnych  dla  rozwoju  danego  obszaru  (a  w  konsekwencji  całego regionu),  tworzonym  w  oparciu  o  współpracę  wszystkich  partnerów  procesów  rozwojowych (samorząd, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania itp.) obecnych na danym obszarze.