• PDF
SZKOŁA ŚRODOWISKIEM ROZWOJU UCZNIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PRIORYTET IX. ROZWÓJ KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

PODDZIAŁANIE 9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

WNIOSKODAWCA: GMINA WAŁCZ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 933 824,32 zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: IX 2009R-VI 2010R.

CEL OGÓLNY: PODNIESIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA I WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH UCZNIÓW 4 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 2 GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY WAŁCZ

PREZENTACJA (swf) - SZKOŁA ŚRODOWISKIEM ROZWOJU UCZNIA

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA: