• PDF

Projekt "Nasze przedszkole"

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego ogólnym celem jest wydłużenie czasu pracy przedszkola o 3 godziny dziennie, realizowany jest przez Fundację Lider Wałecki, a jego autorem i koordynatorem jest dyrektor Zespołu Szkół w Różewie p. Stefania Olechnowicz.W ramach projektu 25 dzieci 4- i 5-letnich ze wsi Różewo, Dobino, Popowo i Przybkowo  otrzymuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną wysoko wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy z komputerem i językiem obcym (angielskim), zabawy rekreacyjno-sportowe oraz  warsztaty artystyczne (plastyczne i umuzykalniające). Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej  dzieci z terenów wiejskich uczestniczą w wyjazdach do kina i wycieczkach, np. do stadniny koni w Kołatniku.  Zorganizowano także imprezy integracyjne i okolicznościowe: zabawę karnawałową, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Festyn Rodzinny. Dzieciom uczestniczącym w projekcie zapewniono codzienny ciepły posiłek.

W ramach projektu jego realizatorzy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym  stereotypów  płci i  ich zwalczania w edukacji przedszkolnej.