• PDF

Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • Piątek, 27.01.2012 r.
bezpieczne_gosp
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się jubileuszowa X edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik „Zielony Sztandar” oraz telewizja interaktywna agronews.com.pl

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. (Regulamin konkursu)
Organizatorami Konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji Konkursu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”. Formularz dostępny jest w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS
w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2012 roku.
Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia do 18 maja 2012 roku.
Etap wojewódzki Konkursu trwa do 26 czerwca 2012 roku. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych. Komisja wojewódzka wyłania zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu i przesyła do Centralnej Komisji Konkursowej „Arkusze ocen gospodarstw”.
Centralna Komisja Konkursowa do 27 lipca 2012 roku przeprowadza wizytację szesnastu gospodarstw, zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu, a następnie wyłania zwycięzcę.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE