• PDF

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Liderek" - Rozpowszechnianie Piłki Siatkowej w Gminie Wałcz

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96 ,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania Publicznego : "Rozpowszechnianie Piłki Siatkowej w Gminie Wałcz"

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 27.09.2012r. do dnia 03.10.2012r.
Treść oferty - Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Liderek" - Rozpowszechnianie Piłki Siatkowej w Gminie Wałcz

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.