• PDF

Trochę informacji o naszej gminie Wałcz.

m_2Nasza gmina Wałcz leży na Pojezierzu Wałeckim i na Równinie Wałeckiej. Na obszarze gminy znajdują się 4 rezerwaty przyrody: Wielki Bytyń, Golcowe Bagno, Glinki i Rurzyca.
Mamy też jeden z największych w Polsce prywatny Park Linowy w Rudnicy k/Kłębowca.
Przez tę drugą co do wielkości gminę w Polsce (większa jest tylko Gmina Pisz) przepływają 3 dopływy rzeki Gwdy: Piława, Dobrzyca i Piławka. Są one dostępne dla kajaków. Jest jeszcze mała rzeczka Zdbica przepływająca przez duże jezioro Zdbiczno (pow. jeziora około 330 ha powierzchni).

Unikalne warunki przyrodnicze, walory krajobrazowe, wysoki stopień zalesienia 47 %, relatywnie niski stopień uprzemysłowienia naszegom_1 regionu, a także czystość wód i powietrza stwarzają dogodne warunki dla rozwoju różnorodnych form turystyki w gminie Wałcz. 
Walory kulturowe oraz bogata lesistość ziemi Wałeckiej są dodatkowym elementem przyciągającym turystów. Fauna tego terenu jest charakterystyczna dla nizinnej części Polski. W zagłębieniach terenu znajdują się piękne jeziora otoczone lasami, których na terenie gminy jest 32.

d8mW lasach spotkać można jelenie, daniele, dziki, sarny, zające, a także lisy, kuny leśne i wiewiórki.
Z rzadszych zwierząt spotkać można restytuowane stada żubrów, muflonów i łosi: rozprzestrzeniły się tu także bobry wyprowadzone z hodowli Poznańskiej Akademii Rolniczej.  Spotkać również można wilki.
Bogaty świat ptaków reprezentują łabędzie, jastrzębie, sokoły wędrowne, myszołowy, żurawie, bociany białe i czarne, bażanty i kuropatwy, orły bieliki, puchacze i rybołowy. Osobliwością ornitologiczną są spotykane nad jeziorem Bytyń tracze nurogęsi.