• PDF

SamObójStwo. Potrzeba POMOCY, nie ŚMIERCI

  • Poniedziałek, 05.11.2012 r.

Pod takim hasłem prowadzona jest kampania społeczna, która ma ułatwić młodym ludziom znalezienie pomocy w trudnych chwilach – kiedy najbardziej jej potrzebują. Jak wynika z danych polskiej policji każdego dnia średnio przynajmniej jedna osoba w wieku poniżej 25 lat skutecznie dokonuje zamachu na swoje życie. Przypuszcza się, że samych prób samobójczych może być aż 15 razy więcej niż samobójstw zakończonych zgonem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sos.wzp.pl

27 listopada w Szczecinie odbędzie się regionalna konferencji dla pełnomocników oraz koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób, w tym członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych odpowiedzialnych w gminach województwa zachodniopomorskiego za rozwiązywanie problemów uzależnień. Na spotkaniu poruszymy problematykę zagrożeń behawioralnych oraz omówimy program profilaktyczny dla młodzieży UNPLUGGED.