• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, turniej piłkarski w Gminie Wałcz - Złożona przez Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK.

W związku z brakiem uwag do złożonej oferty w dniu 22.05.2013r.podpisano umowę na realizację zadania :
"Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sporty wśród dzieci,turniej piłkarski w Gminie Wałcz".


 

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96 ,poz.873 z późn.zm./zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego : "Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,turniej piłkarski w Gminie Wałcz".

Oferta na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, turniej piłkarski w Gminie Wałcz - Złożona przez Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK.