• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Sport i kultura fizyczna w Gminie Wałcz - Złożona przez Armatorski Klub Żeglarski w Nakielnie.

26.06.2013 r.

W związku z brakiem uwag do złożonej oferty w dniu 04.06.2013r. -podpisano umowę na realizację zadania: "XIII Regaty AKŻ 90 Wałcz w Nakielnie,Otwarcie sezonu na jeziorze Bytyń Wielki ".


Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego :

XXIII Regaty AKŻ 90 Wałcz w Nakielnie ,Otwarcie sezonu na jeziorze Bytyń Wielki

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 04. Czerwca 2013  do 10 czerwca 2013r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.