• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Sport i kultura fizyczna w Gminie Wałcz - Złożona przez UKS Piława.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego : III Mistrzostwa Szwecji w Kajakarstwie.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 23 sierpnia 2013  do 29 sierpnia 2013r.

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty : Oferta UKS Piława.pdf


30.08.2013r.

W związku z brakiem uwag do złożonej oferty w dniu 23.08.2013r.-podpisano umowę na realizacje zadania publicznego: "III Mistrzostwa Szwecji w kajakarstwie".