• PDF

Ogólnopolski Plener Artystyczny

  • Sobota, 10.08.2013 r.

plenerp

Planujemy Organizację Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego we wsi Szwecja w dniach 17-27.08.2013 roku. Ma ona na celu zdefiniowanie i udokumentowanie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego gminy Wałcz- będzie to dziewiąty z kolei taki Plener - lecz tym razem po raz pierwszy organizatorem będzie gmina Wałcz. Dorobek plenerowy stanowić będzie szerokie spektrum tematu kultury, miejsc, ludzkich dziejów i zabytków, które uwiecznione na nośnikach artystycznych będą stanowić swoistą lekcję historii dla przyszłych pokoleń oraz turystów odwiedzających gminę. Plener ma pomóc w zebraniu unikatowych materiałów ( tworów kultury) definiujących nieodkryte dziedzictwo kultury gminy Wałcz.