• PDF

Złote Kłosy Gminy Wałcz

Honorowe wyróżnienie ,,Złote Kłosy Gminy Wałcz” przyznawane jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, turystycznego lub społecznego rozwoju Gminy Wałcz i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jej imię.