• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz - UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej w Strącznie.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,obóz zimowy.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 28 stycznia do 3 lutego 2014r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.


Treść oferty do pobrania: