• PDF

Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014-2020

  • Piątek, 31.01.2014 r.
Zapraszamy przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe, pragnące ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-20 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2014 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 99 bud. Nr 7 (aula) o godz. 17.00.
W chwili obecnej trwają konsultacje dotyczące nowego programowania unijnego na lata 2014 – 2020. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jest dostępnych ok.6,7 mld zł. Jednym z głównych założeń nowego RPO będzie wsparcie zadań znajdujących się w tzw. Kontrakcie Samorządowym.
pz_logoZapraszamy przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe, pragnące ubiegać się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-20 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2014 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 99 bud. Nr 7 (aula) o godz. 17.00.
W chwili obecnej trwają konsultacje dotyczące nowego programowania unijnego na lata 2014 – 2020. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jest dostępnych ok.6,7 mld zł. Jednym z głównych założeń nowego RPO będzie wsparcie zadań znajdujących się w tzw. Kontrakcie Samorządowym.

Założeniem Kontraktu Samorządowego jest urzeczywistnienie idei planowania i realizowania procesów rozwojowych w województwie zachodniopomorskim w oparciu o ich wymiar terytorialny. Kontrakt Samorządowy ma być negocjacyjnym narzędziem dla planowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju danego obszaru, tworzonym w oparciu o współpracę wszystkich partnerów procesów obecnych na terenie powiatu wałeckiego. Kontrakt Samorządowy wymuszał będzie niejako współpracę wszystkich partnerów procesów rozwojowych (samorządy, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, itp.) obecnych na danym obszarze. Koncentrował się będzie na wzmocnieniu rozwoju gospodarczego obszaru nim objętego, z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, by w konsekwencji zapewnić spójność społeczną i infrastrukturalną.