• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz - UKS Liderek przy Gimnazjum w Chwiramie.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie Sportu Szkolnego w Gminie wałcz.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 31 stycznia do 7 lutego 2014r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść oferty do pobrania w załączniku:

Oferta UKS Liderek.pdf