• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz - Letnia Olimpiada Sportowa.

godnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Letnia Olimpiada Sportowa – zorganizowana przez TPD”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 17 lipca do 24 lipca 2014r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść oferty: TPD - Letnia Olimpiada Sportowa.