• PDF

Certyfikat EURO-GMINA

  • Sobota, 16.08.2014 r.
Euro-GminamGmina Wałcz za wzorowe zarządzanie otrzymała Certyfikat EURO-GMINA. Certyfikat jest potwierdzeniem, iż Gmina spełnia wymagania najlepszych gmin unii europejskiej. Certyfikat przyznano na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu Euro-Gmina w oparciu o dotychczasowe działania samorządu. W skład Kapituły wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, administracji rządowej, ekonomiści, przedstawiciel mediów i patronów Plebiscytu.
eurogmina2