• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz - Promocja piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach Młodzika KOZPN..

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego:

Promocja piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach młodzika KOZPN

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 02 września do 10 września 2014r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty: Akademia Piłkarska Gminy Wałcz.