• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz - I MITING LEKKOATLETYCZNY.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego : "I Miting lekkoatletyczny".
W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 15 września do 22 września 2014r.
Zgodnie z art.19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.