• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych - FERIE z KORONĄ.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego :

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych – FERIE z KORONĄ.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 09 stycznia do 16 stycznia 2015r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania [PDF]