• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej - Ferie na sportowo

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego :

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej – Ferie na sportowo

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 16 stycznia do 23 stycznia 2015r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania [PDF].