• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

/Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego :

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej – „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce”

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 30 stycznia do 06 lutego 2015r.

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść oferty do pobrania [PDF]