• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Marszobieg umocnieniami Wału Pomorskiego w 70-tą rocznicę bitwy o Pozycję Pomorską.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej – „Marszobieg umocnieniami Wału Pomorskiego w 70-tą rocznicę bitwy o Pozycję Pomorską”

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 29 stycznia do 05 lutego 2015r.

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania [PDF]