• PDF

Noworoczne prezentacje świetlic socjoterapeutycznych

  • Poniedziałek, 09.02.2015 r.

Po przerwie świątecznej członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu z przewodniczącą Panią Krystyną Światową na czele odwiedzili uczniów uczęszczających na świetlice socjoterapeutyczne. Gościli w szkole, w Strącznie, Różewie, Gostomi, Szwecji i Dębołęce.

Każda świetlica socjoterapeutyczna funkcjonująca w szkole promowała swoją działalność. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali krótką prezentację swojego dorobku. Głównym zadaniem było ukazanie postaw asertywnych, promujących zdrowy styl życia. Forma była dowolna. Dzieci poprzez śpiew, scenki dramowe, zajęcia warsztatowe czy zabawy ukazywali zdobyte przez siebie nowe kompetencje społeczne. Występy były krótkie ale jakże treściwe. Uczniowie swoją sceniczną swobodą, spontanicznością i dobrą energią ujęli gości. Wszyscy uczestnicy prezentacji otrzymali upominki . Tym emocjonującym momentem członkowie GKRPA w Wałczu kończyli swoje wizyty na zajęciach.