• PDF

Konkurs: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015

  • Poniedziałek, 16.02.2015 r.

kbgr2015Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się kolejna XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii: gospodarstwa indywidualne.

Konkurs został objęty patronatem medialnym przez: miesięcznik AGROmechanika, telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl., dwutygodnik AGRO SERWIS, TVP 1, tygodnik „Zielony Sztandar”.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami Konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzu dostępnym do pobrania poniżej lub w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Regulamin konkursu + formularz.

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy złożyć
w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS

w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 roku.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE