• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie i rozwój Lekkoatletyki w Gminie Wałcz.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego :

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- „Rozpowszechnianie i rozwój lekkoatletyki w Gminie Wałcz „–

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 26 lutego do 05 marca 2015r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

 

Treść oferty do pobrania.[PDF]