• PDF

Oferta realizacji zadania publicznego: XXII Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego:

„XXII Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie”

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 31 marca do 07 kwietnia 2015r. Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania.