• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w Gminie Wałcz

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U Nr 96,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w Gminie Wałcz.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 28 września do 5 października 2015r.

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania [PDF].