• PDF

Finał kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

  • Piątek, 02.10.2015 r.
Gmina Wałcz w miesiącu sierpniu 2015 roku została uhonorowana medalem Zachowaj Trzeźwy Umysł za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowania działań w dziedzinie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

Lucyna Niespodziana otrzymała Certyfikat poświadczający członkostwo w Kapitule „Trzeźwego Umysłu” 2015-2016 prestiżowym projekcie skupiającym najaktywniejszych koordynatorów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski (jedna osoba z województwa)

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska akcja zajmująca się problemem profilaktyki uzależnień, organizowana jest przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.

Kampania kierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów a także ich rodziców, nauczycieli, kierowców i sprzedawców alkoholu. Kampania promuje trzeźwość, sport i zdrowie,informując o negatywnych skutkach sięgania po alkohol i używki oraz zachęca do asertywnych postaw.


Każdego roku do Naszej Gminy trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw. Pomoce profilaktyczne dla szkół są z roku na rok coraz lepiej wykorzystywane.

Uczestnicy kampanii mają również możliwość uczestnictwa w konkursach, festynach,turniejach sportowych, imprezach rekreacyjnych. Jest to organizowane wszystko po to, aby w atrakcyjny i skuteczny sposób przekonywać młodych, by zachowali trzeźwość i rozsądek.