• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego: Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w Gminie Wałcz - "Sport to zdrowie"

Zgodnie z art.19 a ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /DzU Nrt 96 ,poz.873 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego "Sport to zdrowie" W/w oferta zostaje umieszczona na okre 7 dni - od dnia 13 października do 20 października 2015r. Zgodnie z art.19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty do pobrania [PDF]