• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Rozpowszechnianie sportu szkolnego w Gminie Wałcz.

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U z 2014 r.,poz.1118 z późn.zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego

Rozpowszechnianie sportu szkolnego w Gminie Wałcz””

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni – od dnia 13 stycznia do 20 stycznia 2016r.

Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta do pobrania [PDF]