• PDF

Poszukiwani właściciele

16 grudnia 2015 roku w toku prowadzonych czynności na terenie jednej ze stargardzkich posesji funkcjonariusze zabezpieczyli niżej wymienione przedmioty, które mimo niezarejestrowania w systemach policyjnych mogą pochodzić z niezgłoszonego przestępstwa:

 

 1. Generator prądu,
 2. Transformator spawalniczy,
 3. Prostownik elektryczny,
 4. Szlifierka kątowa,
 5. Szlifierka kątowa akumulatorowa x2,
 6. Elektryczna pilarka łańcuchowa
 7. Piła spalinowa
 8. Elektryczna pilarka łańcuchowa
 9. Polerka elektryczna
 10. Myjka ciśnieniowa
 11. Butle tlenowe x31
 12. Palnik acetylenowy wraz z przewodami i reduktorami
 13. Ładowarki x3

W związku z powyższym właściciel bądź osoby, które posiadają istotne informacje na temat właścicieli zabezpieczonych przedmiotów proszone są o kontakt z prowadzącym sprawę w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 29, pok. 256 lub pod numerem telefonu: 91 48 13 551 bądź 997 albo 112.