• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Promocja piłki nożnej poprzez udział w Międzynarodowym Turnieju BAYERN TROPHY 2016 drużyny Akademii Piłkarskiej Gminy Wałcz.

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz U z 2014r.poz.1118 ze zm./
zamieszcza się ofertę na realizacje zadania publicznego
"Promocja piłki nożnej poprzez udział w Międzynarodowym Turnieju BAYERN TROPHY 2016 drużyny Akademii Piłkarskiej Gminy Wałcz.
W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 3.03.2016r.do dnia 9.03.2016r.
Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.