• PDF

Rodzina 500 Plus

500plus

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 17 lutego br. podpisał ustawę z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałcz

ul. Dąbrowskiego 6

Dział świadczeń rodzinnych

tel. 67-258 99 86

 

WNIOSEK DO POBRANIA

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:  www.mpips.gov.pl