• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Wałcz - KS Dzikowo

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz U z 2014r.poz.1118 ze zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego
Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Wałcz.
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 18.03.2016r. do dnia  25.03.2016r.
Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.