• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - III Miting lekkoatletyczny

Zgodnie z art.19 a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U  z 2014r. poz.1118 ze zm./ zamieszcza się ofertę na realizacje zadania publicznego
"III Miting lekkoatletyczny"
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 18.04.2016r. do dnia 25.04.2016r.
Zgodnie z art.19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.