• PDF

Oferta na realizację zadania publicznego - Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów kajakowych

Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /Dz.U z 2014r. poz.1118 ze zm./ zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego
,,Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów kajakowych"
W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni od dnia 16.05.2016r. do dnia 23.05.2016r.

Zgodnie z art.19a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwago do oferty.